Bostadspriserna förväntas stiga i Spanien 2020

Det har varit betydande värdestegringar i stora delar av Spanien under de senaste två åren, men 2019 anses bland analytiker vara ett år med relativt stabil men låg prisökning. 

En studie utförd av det spanska värderingsinstitutet Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), visar på betydande prishöjningar från 2020.

Vad som kommer att förändra bilden under 2020 är främst ekonomiska och demografiska faktorer. Som befolkningens växande disponibla inkomst, hyresgäster som vill äga sin bostad och personer som flyttar till områden med fler arbetstillfällen.

Direktören för AEV, Germán Pérez Barrio säger att bostadsmarknaden i Spanien utvecklas mycket ojämnt. I städerna har det länge varit prisökningar över genomsnittet och denna trend kommer bara att fortsätta.

Marknaderna för fritidsbostäder på Costa del Sol, Costa Blanca och Kanarieöarna har också stora skillnader, här är det främst sambandet mellan utbud och efterfrågan som styr priset. Det har varit stora prishöjningar på Kanarieöarna för där är utbudet på bostäder kraftigt begränsat. På Costa del Sol ser man stigande priser, men också en ökande tillgång på nyproducerade bostäder. På Costa Blanca finns det stora variationer inom marknaden, speciellt inom Torreviejaområdet. Där finns det en hög aktivitet med hög efterfrågan och bostäder i alla prisklasser. Speciellt ökar andelen nyproducerade bostäder på Orihuela Costa. 

Trots de prisökningar som har uppstått under senare år ligger prisnivån på bostäder fortfarande betydligt lägre än den tidigare toppnivån före finanskrisen.